Svensk insamlingskontroll är en ideell förening som gör årliga kontroller av alla organisationer med 90-konton. Att inneha ett 90-konto för med sig krav på redovisning av intäkternas utveckling, hur ändamålet har uppfyllts och hur effektiv administrationen är.

Idag ökar konkurrensen om givarna. Vid sidan av gåvor till hjälporganisationer har andra former av insamlingar, ofta via sociala medier och privata initiativ, ökat under senare år. Kommer 90-konton ha samma framträdande roll under det 21:a århundradet som tidigare? Vilka möjligheter och utmaningar ställs ett traditionellt 90-kontogivande inför när vi blickar framåt?

Exempel på frågor som diskuteras:

  • Hur ser givandets utveckling ut?
  • Hur mäts och säkras effekten av insamling?
  • Vilka är riskerna med ökade cyberhot och infiltration?
  • Hur fångas intresset för givande hos den yngre generationen?


Medverkande:

Elsa Akman
operativ chef Valida
Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och BTH
Lena Hörnblad
kanslichef Svensk Insamlingskontroll
Annica Johansson
verksamhetschef Effektfullt
Hanne Kjöller
fristående kolumnist
Martin Ärnlöv
generalsekreterare Svenska Röda Korset
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator)