Den 24 april bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium med Ungt Forskarforum på temat entreprenöriella misslyckanden. Hur förstås och förklaras de underliggande mekanismerna till att entreprenörer upplever det stigmatiserande att misslyckas?

Läs referatet