Anna Libietis

Se webbutsändningen av seminariet 

Kampen om de främsta talangerna har hårdnat globalt. Uppmärksammade kompetensutvisningar av individer som arbetar eller driver företag i Sverige har inte ökat förtroendet för migrationspolitiken. Vad krävs för att Sverige ska vara ett attraktivt land att arbeta och starta nya verksamheter i? Det var ingången för Entreprenörskapsforums och Företagarnas gemensamma Almedalsseminarium.

Pontus Braunerhjelm, professor, Entreprenörskapsforum, KTH och BTH, inledde och satte frågan om arbetskraftsinvandring i perspektiv. Han redogjorde för hur Sverige under senare år fått fram ett antal internationellt framgångsrika, innovativa och entreprenörsdrivna företag. Men för att det ska vara möjligt för företag att växa krävs kompetent arbetskraft. Därför är det viktigt att Sverige är attraktivt för talanger.

Pontus Braunerhjelm

Han gav ordet till Anna Libietis, arbetsmarknadsexpert Företagarna, som lyfte kompetensbristen som det största hindret för mindre företag och menade att den inhemska kompetensen inte räcker till.

Det måste vara möjligt att rekrytera från tredje land även för företag som valt att inte ha kollektivavtal. Men Migrationsverkets tillämpning av ”branschpraxis” gör att kollektivavtalen allmängiltigförklaras och att företag utan kollektivavtal betraktas som mindre ansvarsfulla.

Läs replik på debattartikel i DN.

Andra synpunkter från Anna Libietis var ett behov av ett servicecenter i stil med en one-stop-shop och att Migrationsverket inte bör göra företagsekonomiska bedömningar.

Därefter var det dags för Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket, som berättade att myndigheten bidrar till ett konkurrenskraftigt Sverige, läs debattartikel i DN.

Förra året utfärdades närmare 21 000 nya arbetstillstånd för arbetstagare, det är den högsta siffran sedan riksdagen 2008 ändrade förutsättningarna för att arbeta i Sverige.

Mikael Ribbenvik

Mikael Ribbenvik sa också att Migrationsverket på senare år kortat handläggningstiderna för de som söker arbetstillstånd för första gången. De ligger just nu på 52 dagar, en halvering jämfört med 2015. Det nya rättsläget har dessutom haft ett positivt genomslag i förlängningsärenden där Migrationsverket nu, till skillnad från tidigare, får skilja på misstag och missbruk från arbetsgivarnas sida. I de fall där de certifierade företag lämnat in en komplett ansökan får de i dag beslut inom 10 dagar. Väl värt att nämna är att i denna kategori, där högkvalificerade yrken finns representerade, har endast 1,5 procent av förlängningsansökningarna hittills fått avslag i år.

Därefter var det dags för en företagspanel där Maria Brithon-Brinck, personaldirektör ABB, var först ut:

Arbetskraftsinvandring är väldigt viktigt för oss som företag, inte minst på orter som Ludvika där vi är en stor del av samhället.

Vi har ett gemensamt intresse att minska komplexiteten och ha en snabbare handläggning för Sverige AB, det blir svårt om en negativ bild sprids internationellt.

Matthew Kriteman, Katarina Dufvenberg, Maria Brithon-Brinck

Katarina Dufvenberg, ekonomiansvarig, Lastvagnsservice, berättade att det råder stor brist på lastbilsmekaniker och att hon försöker anställa fler än de tre iranier hon redan anställt, men att Migrationsverkets bedömning av företagets ekonomi satt käppar i hjulet.

En felaktig bedömning av företagets likviditet har satt stopp i processen att anställa från Iran. Vi är ett seriöst företag och gör verkligen allt för att göra rätt.

Regler om arbetstillstånd förvillar fortfarande trots två vägledande domar, konstaterade Matthew Kriteman, verksamhetschef, Diversify. Nästan sju av tio av dem som svarat på Diversifys enkät skulle avråda andra från att flytta till Sverige för att arbeta. Sverigebilden utomlands påverkas alltså av detta.

I den efterföljande politikerpanelen tryckte Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot (M), på behovet av att vårda lagstiftningen från 2008. Det kan inte få vara så att människor som har jobb och kan försörja sig själva tvingas lämna landet därför att deras arbetsgivare har gjort ett litet misstag, till exempel när det gäller anställningsvillkor.

Alireza Akhondi, Maria Malmer Stenergard, Carina Ohlsson

Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S), tyckte på att parterna ska komma överens om de villkor som är schyssta för såväl företag som arbetstagare. Hon lyfte också behovet av att lyfta fram lyckade exempel.

Alireza Akhondi, riksdagsledamot (C), sa att duktiga människor som gör rätt för sig ska kunna bygga en framtid i Sverige, men menade att så är det inte idag. Kompetensutvisningarna dränerar företag på välbehövlig kompetens mitt i en brinnande högkonjunktur. Systemet måste präglas av enkelhet, långsiktighet och transparens.