Från tätposition i digitaliseringen tappar nu Sverige och de nordiska länderna mark och blir omsprungna. OECD pekar på att de nordiska länderna har blivit eftersläntrande ledare. Hur blev det så här? Vilka är de kritiska flaskhalsarna för att få igång utvecklingen och återta tätpositionen? Det diskuterades under Entreprenörskapsforums seminarium som anordnades hos Google.

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg, pekade inledningsvis på att digitalisering och hur den ska nyttjas i Sverige ofta landar i luftiga begrepp och lösa definitioner. Lika viktigt som det är att utveckla tekniken, är att veta vad vi ska använda den till och kunna nyttja den effektivt.

Tekniken är ett medel och inte ett mål i sig självt, sa Wernberg.

Joakim Wernberg

Eva Fors, chef för Google Cloud Northern Europe, välkomnade den friktion som digitaliseringen skapar. Det är positivt att fler bolag och branscher känner av konkurrensen.

Friktion och dynamik är förutsättningar för att driva utvecklingen framåt och för att säkra fortsatt innovation.

Lauri Rosendahl, vd Nasdaq Stockholm, höll med. Organisationer kan bli lite lata utan konkurrens och ge efter för oviljan att innovera de egna systemen. Förändring är alltid utmanande men på Nasdaq Stockholm försöker vi aktivt att pusha oss för att möta framtiden, berättade Rosendahl.

Vi glömmer ofta trögheten i det legala systemet, sa Martin Gren, medgrundare Axis. Det måste åtgärdas för att vi ska kunna nyttja de teknologiska innovationerna. Här ligger många länder före oss, sa Gren.

Lauri Rosendahl, Martin Gren och Eva Fors.

Alla panelisterna höll med om mindre detaljreglering är önskvärt.

Regelverken är ofta ett hinder, man bör se över var man kan lämna plats för innovation, till exempel vad gäller den framväxande blockkedjesektorn. Låt ogräset få växa, sa Rosendahl.

Även talangförsörjning, hård beskattning av små bolag, bostadsbrist och bristande kompetens i styrelser så väl som hos våra folkvalda lyftes som problem på vägen mot att återta tätpositionen i digitaliseringen.