Hur förändras den lokala arbetsmarknaden i kölvattnet av den snabba tekniska utvecklingen? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Kommer alla jobb att finnas i staden, eller är plattformar och gig-ekonomin räddningen för glesbygden? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets seminarium i Almedalen.

Se webbutsändningen av seminariet 

Christina Henryson, avdelningschef kunskapsutveckling, Tillväxtverket, pekade på att arbetsmarknaden blir mer decentraliserad; 72 procent av alla företag är soloföretag och utöver det väljer fler och fler att arbeta per uppdrag eller som konsulter.

Den framväxande gigekonomin ställer nya krav på både befintliga strukturer och de stöd som finns, sa Henryson.

Christina Henryson

Tillväxtverket hade även tittat på förutsättningarna för stad och land. Generellt är det lättare att gigga i staden än på glesbygden. Men det ser olika ut mellan länen och även inom länen.

Skillnaden mellan stad och land är även en skillnad mellan män och kvinnor. Det finns fler kvinnor i staden och fler män på landsbygden. Traditionellt manliga yrken minskar medan traditionellt kvinnliga yrken ökar, avslutade Henryson.

Utvecklingen går extremfort menade, Tobias Porserud, vd, AppJobs Institute, en plattform för gigföretagare som i dagsläget samlar en halv miljon medlemmar. För några år sen fanns bara Uber och AirBnb, idag finns ett hundratal och om tio år hundra tusen gigplattformsföretag.

Tobias Porserud

Jag är skraj för att vi och våra folkvalda inte förstår hur fort detta går. Vi kommer att konsumera jobb som vi idag konsumerar serier på Netflix eller en hamburgare.

Pernilla Ramslöv, vd, Nox Consulting, pekade på att gigandet växer i alla kategorier. Allt från seniora konsulter, förstagångsjobbare och småbarnsföräldrar som vill ha ökad flexibilitet.

De allra flesta gigarna i Sverige väljer det frivilligt för att få just ökad frihet. Frihet över sin tid, sin egen utveckling och sina villkor. Gigekonomin är här för att stanna, därför behöver vi en mer flexibel arbetsmarknad.

Pernilla Ramslöv

Vi är rätt traditionella i näringsutskottet, sa Helena Lindahl, ledamot Näringsutskottet (C), och jag är här för att jag behöver lära mig mer. Att landsbygden var en given förlorare i denna utveckling är hon inte övertygad om.

Det finns en skev bild av landsbygden, det händer oerhört mycket där. Jag tror faktiskt att landsbygden kan vara en vinnare i den framväxande ekonomin.

Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson, (S), Näringsdepartementet, höll med om att gigekonomin erbjuder möjligheter på landsbygden.

De ursprungliga giggarna bor i glesbyggden, modellen är inget främmande. Men förutsättningarna för att driva företag i och med infrastruktur, bredband, möjligheter till finansiering och nätverk är bättre i storstäderna. Nu är det aktuellt för hela samhället att skapa förutsättningar för egenföretagande och därför tror jag att det är möjligt för landsbygden att haka på detta

Per Callenberg, Helena Lindahl och Joakim Wernberg