Enligt 73-punktsprogrammet ska arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Behövs en förändring av arbetsrätten och i så fall, hur bör den se ut? Hur skulle reformer påverka rörlighet på arbetsmarknaden, sysselsättning och svensk ekonomi?

Se webbutsändningen av seminariet 

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum samt professor BTH och JIBS, inledde seminariet med att lyfta 73-punktsuppgörelsen mellan S, MP, L och C som nyligen tillsatt en utredning om bland annat LAS och utökade undantag från turordningsreglerna. Vad behöver en överenskommelse om svensk arbetsrätt för en bättre fungerande arbetsmarknad innehålla?

Johan Eklund

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna, sa att anställningsbeslutet är ett av de större beslut en företagare tar. Den svenska modellen är unik men det behövs en förändrad och modern LAS – inte minst med tanke på att 6 av 10 företag idag saknar kollektivavtal. Undantaget i turordningsreglerna behöver utökas för fler personer.

Daniel Wiberg

Lena Maier Söderberg, chefsjurist SACO, sa att LAS fungerar bra och att det finns flexibilitet som utvecklats i takt med arbetsmarknadens utveckling genom förhandlingar och kollektivavtal:

Det finns redan stora möjligheter att provanställa.

Lena Maier Söderberg

Edward Hamilton, expert på arbetsgivar- och förhandlingsservice Svenskt Näringsliv, menade att 40 procent av företagen med 10-49 anställda tycker att LAS är ett betydligt problem som dessutom stänger ute marginaliserade grupper på arbetsmarknaden.

Vi ser att arbetsrätten behöver förändras i grunden och då behöver även uppsägning på grund av personliga skäl också tas med i utredningsarbetet.

Edward Hamilton

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen, inledde sitt anförande med att säga att det är billigare att omstrukturera i Sverige än i andra länder, att vi är bättre på omställning och att det är nyckeln för en välfungerande svensk arbetsmarknad. Däremot menade hon att utbildningssystem och CSN inte är riggat för att människor ska kunna byta bana under arbetslivet och att kompetensutvecklingen, som även lyfts fram i utredningen, bör ligga på parterna att lösa.

 

Katarina Lundahl