Hur kommer en framtida digitaliserad vård att se ut? Vad kan vården lära av debatten om framtidens arbete? Vilken roll spelar digitala entreprenörer i förändringen? Hur skiljer sig digitaliseringen mellan den traditionella vården och de nya digitala vårdtjänsterna? Det diskuterades under tisdagen på Entreprenörskapsforums seminarium som arrangerades hos Google. Modererade gjorde Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Digitaliseringen i vården går trögt eftersom de digitala verktyg som idag används inte stödjer vår arbetssätt, snarare måste vi anpassa oss efter tekniken, och det är inte så lyckat, menade Marina Tuutma, ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen.

På sikt kommer en helhetslösning med både digitala och fysiska lösningar att krävas. Men för att det ska fungera behöver vi tydligare spelregler, gemensamma standarder och system som pratar samma språk. Estland är ett föregångsland som vi kan lära oss av, sa Tuutma.

Patrik Sundström, Marina Tuutma, Jonas Vig, Per Mosseby

Vi som digitala entreprenörer har en fördel att vi kan låta tekniken arbeta för oss. Vi är både teknikutvecklare och vårdgivare, sa Jonas Vig, som är vd på Min doktor.

De offentliga och privata vårdalternativen har mycket att lära av varandra och om vi får till stånd bättre samverkan finns det möjlighet att bygga ett ekosystem för vård där vi kan arbeta preventivt i mycket högre grad.

Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa SKL, pekade på att offentlig sektor generellt är i behov av förnyelse och att digitaliseringen är ett sätt att lyfta den.

SKL har tryckt på regeringen och nu äntligen fått till stånd en översyn av informationshanteringen inom vård och omsorg. Det är ett bra steg på vägen, sa Sundström.

Jonas Vig, Per Mosseby

Framtidens sjukvård kommer att se annorlunda ut. Vi kommer att behöva ge mer vård till fler personer vid fler tillfällen tidigare, betonade Per Mosseby, ordförande Doktor.se och tidigare digitaliseringschef på SKL.

Framtidens vård kommer att kräva bättre och säkrare hantering av patientdata. Hur detta bäst hanteras är väldigt komplext och här finns det framtida möjligheter för innovativa lösningar, sa Mosseby.