Vilka policyåtgärder kan stimulera entreprenörskap och öka internationaliseringen av svenska företag. Det var huvudfrågan för Entreprenörskapsforums och Business Swedens gemensamma Almedalsseminarium. I diskussionen lyftes börsnotering, kompetensjakt, svensk ägarstyrning samt regelkrångel fram.

Ta del av webbutsändningen av seminariet 

Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH, inledde med att lyfta fram vikten av att det ska gå att bygga bolag, skala upp och växa dem i Sverige och i förlängningen även internationellt. Martin Andersson

Han visade att det finns fler snabbväxande bolag i större länder med utökad hemmamarknad.

Det är en utmaning mindre länder har. Med en liten hemmamarknad har man mindre incitament för innovation.

Han pekade därför på vikten av låga trösklar för internationalisering eftersom uppskalning och internationalisering går han i hand.

Martin Andersson hänvisade också till ”the happy few”, det fåtal multinationella bolag som är exportörer. Något han såg som en enorm potential för de små.

Martin Gren, medgrundare, Axis Communications, tog vid och sa att export är det viktigaste för ett företag att få igång. Därför definierade också Axis Tyskland som hemmamarknad istället för Sverige. Martin Gren

Vi har ett bra stödsystem i Sverige med aktörer som Business Sweden. Tyvärr har vi dock få bolag som är 30 plus, precis som Axis, beroende av tidigare pomperipossa-politik. Men idag har Sverige blivit ett av de bättre entreprenörsländer att agera i.

Adam Kostyál, europeisk noteringschef Nasdaq, såg sig som en del av det ekosystem som hjälper mindre företag.

Börsen är ett bra alternativ för tillväxt, vi hjälper bolagen att finansiera sig. Framför allt är det viktigt för att öka expansionstakten, ambitionen är alltid global hos dessa företag.

Adam Kostyál

Adam Kostyál sa att börsen får stöd av Nasdaqs varumärke inklusive en trovärdighet, synlighet samt möjlighet att använda aktieoptioner för att anställa.

Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson, Centerpartiet, tycket att det kan bli än bättre förutsättningar för företagen. Regelverk och administration upplevs för krånglig. Det är svårt att tro att de som har svårt att växa på hemmamarknaden lätt kan göra det någon annanstans, sa hon.Helena Lindah

Det behövs mer gynnsamma skatter för företag som säljs och skatteincitament för att investera i ett annat bolag.

I den efterföljande paneldiskussionen lyftes den stora utmaningen att locka kompetens till Sverige, men även att det måste bli mer bli inne att ansöka till ingenjörsutbildningar. Att svenska värderingar kan exporteras nämndes också. Där hävdades att svenska bolag har en konkurrensfördel. Den svenska ägar- och bolagsstyrningsmodellen sågs också som något positivt. A- och B-aktier ger möjlighet att behålla kontroll över bolag när de noteras på börsen.