– Hur löser vi kapitalförsörjningen i de svenska (små)företagen?

Entreprenörskapsforum arrangerade ett Almedalsseminarium där det diskuterades hur vi får långsiktigt framgångsrika investeringar i (små)företagen och i landet i stort.

Läs referatet