Den 17 december bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringen av rapporten A Review of the Circular Economy and its Implementation, skriven av Almas Heshmati, professor JIBS.

Läs referat