Framtidens kompetensbehov och ett ökande behov av digital kompetens är högt prioriterade näringspolitiska frågor och föremål för en omfattande debatt. En stor utmaning i den digitala omställningen är att brygga glappet mellan kunskapen om de verksamheter som förändras och den digitala kompetens som krävs för att lyckas med transformationen. Hur ska företag, myndigheter och organisationer kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen för att skapa arbetstillfällen, tillväxt och välfärd? Ett verktyg kan vara innovationspriser. Den 9 september lanseras rapporten Att sätta pris på problem – innovationspriser och digital omställning, författad av Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Bland annat diskuteras:

  • Vad är innovationspriser, hur fungerar de och vilka kan dra nytta av dem?
  • Hur kan innovationspriser användas för det digitala omställningsarbetet?
  • Hur kan innovationspriser hjälpa till att bemöta omfattande samhällsutmaningar?

 

Medverkande:

Erik Borälv
handläggare, öppen innovation Vinnova
Helena Dahlberg
förbundsjurist Innovationsföretagen
Anna Fridén
huvudsekreterare Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)
Joakim Wernberg
forskningsledare Entreprenörskapsforum
Pernilla Heed
projektledare och kommunikatör Entreprenörskapsforum (moderator)