Hur skapas effektiva regelverk och styrmedel? Vilka ramverk och institutioner krävs för att leda det politiska systemet framåt? Vilka utmaningar och avvägningar måste göras?

Entreprenörskapsforum och Näringslivets Regelnämnd, NNR, arrangerade ett lunchseminarium den 12 januari med professor Cass Sunstein, professor Harvard Law School, om dessa frågor.

Läs referat