Digitaliseringen har jämförts med tidigare industriella revolutioner, men vad betyder det för kompetensförsörjningen? Det kommer vi att diskutera på ett seminarium om kompetensförsörjning under en pågående strukturomvandling.

Inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens genomfördes en undersökning där SCB frågade 12 000 arbetsgivare, både i privat och offentlig sektor, hur de planerar att hantera behoven av digital kompetens framöver.

För att presentera och diskutera resultaten av undersökningen bjuder Entreprenörskapsforum, Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) in till ett kunskapsseminarium fredag 24/3 kl 10-11. Vi kommer bland annat att diskutera frågorna:

  • Digitaliseringen har jämförts med tidigare industriella revolutioner, men vad betyder det för kompetensförsörjningen?
  • Är det bara behovet av kompetenser som förändras eller påverkas också förutsättningarna för att tillgodose morgondagens behov på arbetsmarknaden?
  • Är vårt utbildningssystem rustat för de förändringar som krävs?

Välkommen till ett seminarium om kompetensförsörjning under en pågående strukturomvandling!

Program:

09.30 – Macka och kaffe för dig som deltar på plats

10.00 – Inledning

10.05 – Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum och en av författarna till rapporten Kompetensförsörjning under en pågående industriell revolution ger värdefulla insikter i vilka långsiktiga utmaningar och möjligheter som arbetsgivare står inför.

10.30 – Panelsamtal
Anders Broström, vd för Entreprenörskapsforum och docent KTH
Tobias Brännemo, chefsekonom på Unionen
Fredric Skälstad, branschchef på Almega Utbildningsföretagen
Ulrika Wallén, Policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv