Först kom PC:n, sen kom internet, nu kommer blockkedjan! Den 11 oktober 2016 kl 12.00–13.30 lanserade Entreprenörskapsforum en ny rapport om blockkedjeteknik där dess funktion, utveckling och genomslag diskuteras liksom möjliga tillämpningar. Rapportförfattarna presenterade även ett antal spännande framtidsscenarier. Kommenterade gjorde bl a Anna Felländer, expert i regeringens Digitaliseringskommission och Lauri Rosendahl, vd Nasdaq Stockholm.