Redan innan coronakrisen var det uppenbart att Sverige hade stora utmaningar, bland annat på välfärds- och integrationsområdet. Utöver att vi ser ett dramatiskt fall i ekonomiska aktiviteter och snabbt stigande arbetslöshet riskerar samhällskontraktet, kittet som håller oss samman, att påverkas. Därför startar Entreprenörskapsforums Filantropiska forum tillsammans med civilsamhällets nystartsgrupp, Nysta, ett projekt med syfte att ta fram ny kunskap om hur civilsamhället kan bidra till ett nytt samhällskontrakt för Sverige.

Detta webbinarium utgör kick-off för projektet.

Utmaningar på arbetsmarknaden kommer att stå i fokus för gemensamma forskningsinsatser liksom hur socialt entreprenörskap och social innovation kan bidra till att utveckla nya lösningar på komplexa samhällsproblem.

På webbinariet diskuteras:

  • Vilken roll kan civilsamhälle och filantropi spela för ett nytt samhällskontrakt för Sverige efter pandemin?
  • Hur kan grupper som står långt från arbetsmarknaden resurssättas för att komma i sysselsättning?
  • Hur kan social innovation och entreprenörskap bidra till en kontinuerlig förnyelse och effektivisering av civilsamhället?
  • Vilka är de viktigaste policyförändringarna för att skapa bättre förutsättningar för civilsamhälle och filantropi i detta arbete?

Medverkande:

Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och BTH
Anders Bro
utvecklingsledare Region Örebro län
Wanja Lundby-Wedin
Första vice ordförande kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan
Martin Ärnlöv
generalsekreterare Svenska Röda Korset
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator)