Den 2 oktober bjöd Entreprenörskapsforum in till ett frukostseminarium om Afrika med särskilt fokus på affärs-, export- och handelsmöjligheter för svenska företag.

Läs referatet