En grund för det moderna näringslivet är att ägares ansvar i aktiebolag är begränsat till det kapital man har investerat. Men under vissa omständigheter kan styrelseledamöter, vd och andra företrädare för ett bolag bli personligt ansvariga för bolagets skulder.

Särskilt långtgående är detta ansvar inom det skatterättsliga företrädaransvaret. Regelverket har varit föremål för omfattande kritik från såväl näringsliv som forskare och i riksdagen. Det har handlat om att systemet är rättsosäkert, driver fram konkurser i onödan och försvårar rekryteringar till styrelser i mindre företag.

Nu är frågan åter aktuell genom en statlig utredning som lades fram i november ifjol, vilken föreslår en handfull förändringar av regelverket. Entreprenörskapsforum bjuder nu in till ett webbinarium för att titta närmare på utredningens förslag. Är de tillräckligt långtgående?

Under webbinariet kommer Christer Silfverberg, särskild utredare av den statliga utredningen och f.d. justitieråd, inleda med en presentation av utredningens överväganden och förslag.

Dessutom diskuteras:

  • Hur påverkar förslagen det svenska entreprenörskapet?
  • Hur bör ett uppdaterat regelverk om skatterättsligt företrädaransvar se ut?
  • Behövs ytterligare åtgärder?

 

Medverkande (fler tillkommer):

Christer Silfverberg 
särskild utredare och f.d. justitieråd
Lars Backsell
grundare och ordförande Recipharm
Per Åsling
förste vice ordförande skatteutskottet (C)