Entreprenörskapsforum har startat en miniserie där vi publicerar policysammanfattningar kring branscher som kan beskrivas som ”svenska under”. Med detta menar vi branscher där svenska företag utmärkt sig både med stark tillväxt och uppmärksammats internationellt. I serien ingår dataspels-, musik-, mode- och techbranscherna.

Först ut är den svenska dataspelsbranschen – en av Sveriges snabbast växande branscher i fråga om omsättning och arbetstillfällen. 2019 omsattes 24,5 miljarder SEK, en ökning med 28 procent från året innan. Digitalisering är en viktig förutsättning för spelföretagens intäktsmodell och spelarna har en kritisk roll för produktutvecklingen i denna sektor. Välkommen till lanseringen där följande frågor diskuteras:

  • Vad betyder dataspelsbranschen för svensk ekonomi?
  • Hur står sig den svenska dataspelsbranschen internationellt?
  • Vilken roll spelar branschen för den digitala omvandlingen i samhället?
  • Hur ser det ut med kapitaltillgång och kompetensförsörjning?
  • Hur påverkas branschen under rådande pandemi?

Medverkande:

Jenny Berthling
projektledare Stockholm Business Region
Desirée Blankenburg Holm
docent Uppsala universitet
Martin Johanson
professor Högskolan Dalarna och Uppsala universitet
Susana Meza Graham
medgrundare och ordförande Aldeon
Per Strömbäck
talesperson Dataspelsbranschen
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator)