Lansering av en ny rapport där författaren författaren Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, bl a diskuterar hur donationsförordningen bör tillämpas i olika avseenden och ger exempel på villkor som kan anses vara krav på otillåtna motprestationer.

Läs referat