Inför valet 2014 arrangerar Entreprenörskapsforum en seminarieserie med fokus på innovation och innovationspolitik. I serien lyfts frågor om Sveriges konkurrenskraft och innovationsstyrka och diskuteras idéer för framtidens innovationspolitik. Det första seminariet i serien tog avstamp i OECDs utvärdering av Sveriges innovationssystem och policy som publicerades i februari 2013 (OECD Reviews of Innovation: Sweden)

Läs referatet