Den 12 oktober 2010 besökte den amerikanske professorn David T Robinson Entreprenörskapsforum. Medverkande vid seminariet gjorde även Anna Hallberg, vice VD och finansdirektör, ALMI och Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum, och professor i nationalekonomi, KTH.

Läs referatet »