Europa står inför stora utmaningar när det gäller integration. I många forskningsrapporter har gjorts försök att svara på frågan om varför sysselsättningsklyftan mellan inhemskt och utländskt födda är relativt stor och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska den.

 

Frågor som diskuteras under seminariet är bland andra:

  • Vilken roll kan entreprenörskap och egenföretagande spela för integration på arbetsmarknaden?
  • Hur kan sociala entreprenörer, tech-innovatörer och startupscenen ta tillvara potentialen hos anlända?
  • Hur kan den offentliga sektorn bättre stödja utrikes föddas entreprenörskap?
  • Hur viktiga är utrikes födda som framtida arbetsgivare?


Medverkande:

Alireza Akhondi
riksdagsledamot (C)
Pernilla Andersson Joona
docent Stockholms universitet
Rafael Bermejo
grundare och ordförande Stiftelsen IFS
Amelie Silfverstolpe
talesperson ÖppnaDörren, Axfoundation
Nicolai Strøm-Olsen
författare och entreprenör
Johanna Palmberg
forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörns Högskola (moderator)

Fler medverkande tillkommer.

Fler –