Under Almedalsveckan i Visby samarrangerade Entreprenörskapsforum fem seminarier med Tillväxtverket, PwC och Innovationskontoret Fyrklövern. Ta del av referaten:

Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete för svensk konkurrenskraft
Digitalisering, delning, gig-ekonomi – hur rustade är företag och samhälle för snabba förändringar?
En skattereform för entreprenörskap
Har inkubatorerna spelat ut sin roll? 9 av 10 av idéer kommer från näringslivet!
Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar