Under Almedalsveckan i Visby arrangerar Entreprenörskapsforum ett antal seminarier den 4-6 juli. De handlar bland annat om kvinnors entreprenörskap, självförsörjning, digital spetskompetens och entreprenörernas förutsättningar i Sverige. Du finner samtliga seminarier listade nedan. Hoppas vi ses!

Måndag 4 juli:

09:00-09:45 Vilse i utbildningsdjungeln?

Diskussion om gränsdragningar mellan universiteten, yrkesutbildningar och en växande rent privat utbildningssektor. Är en annan arbetsfördelning önskvärd i ett framtida utbildningslandskap?

Medverkande: Anders Söderholm, gd Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Thomas Persson, gd Myndigheten för yrkeshögskolan, Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum, Rebecka Stenström, AW Academy

Plats: Campus Gotland, B-huset, sal B24
Arrangör: Entreprenörskapsforum

 

16:00-16:45 Entreprenörernas förutsättningar i Sverige

Välkommen på ett seminarium med panelsamtal kring entreprenörernas förutsättningar i Sverige. 65 % av alla jobb finns bland de små och medelstora bolagen i Sverige. Dessutom skapas fyra av fem nya jobb i SME-bolag. Trots detta finns det många hinder på vägen för entreprenörer. Vilka hinder finns och vad krävs för att denna viktiga samhällsgrupp ska kunna bli fler och skapa fler arbetstillfällen?

Medverkande: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och BTH; Sebastian Karlsson, vd Mirovia; Isabella de Feudis, vd SVCA

Plats: Kronstallgränd 4
Arrangör: Mirovia, Entreprenörskapsforum och SVCA

 

16:00-17:00 Digital spetskompetens – Vad är det, vem behöver det och hur möter vi behoven?

Bristen på kompetens är en återkommande utmaning för näringslivet inte minst i frågor om digitalisering och strukturomvandling, men vad är det egentligen som behövs och hur löser man problemet långsiktigt? Handlar det om att utbilda fler ingenjörer, annorlunda ingenjörer eller kanske något helt annat?

Medverkande: projektledarna i Digital spetskompetens, Josef Lannemyr, Tillväxtverket och Jonas Öhlin, UKÄ; Sara Övreby, samhällspolitisk chef Google i Sverige;  Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum; Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator).

Plats: Hästgatan 1, innergården
Arrangör: Entreprenörskapsforum

 

Våra forskare medverkar även här:

13:00 – 14:15 Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, hos Google: Den digitala accelerationen – hur håller vi ångan uppe?

 

 

Tisdag 5 juli:

10:00-10:45 Fler i arbete! Åtgärder för lägre arbetslöshet och högre självförsörjningsgrad

Entreprenörskap medför fler arbetstillfällen, ökat välstånd och innovation. Dessvärre dras Sverige med en rad strukturella problem som hindrar ekonomisk utveckling, bland annat saknar en stor grupp människor i dagsläget självförsörjning genom arbete.

Medverkande: Erik Ageberg, expert socialförsäkringar och arbetsmarknad Företagarna; Johan Eklund, chefekonom Sydsvenska industri- och handelskammaren; Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot Moderaterna; Sebastian Karlsson, vd Mirovia; Karin Ernlund (C), arbetsmarknads- och integrationsborgarråd i Stockholms stad; Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum (moderator).

Plats: Campus Gotland, B-huset, sal B24
Arrangör: Entreprenörskapsforum och Företagarna

 

Våra forskare medverkar även här:

14:30 – 15:20 Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, hos 2030-sekretariatet och Tier Mobility: Kan hållbara mikromobilitetstjänster transformera hur vi reser i staden?

16:00-19:00 Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, hos Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Tech Meetup Gotland: Så löser vi bristen på digitalt spetskompetens

 

Onsdag 6 juli:

08:00-09:00 Uppstyrt eller överreglerat? Nya spelregler för det svenska techundret på 2020-talet

Målsättningen i den nationella digitaliseringsstrategin är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vad behöver göras för att leva upp till den ambitionen när morgondagens digitala innovationer och företag växer fram på marknader som regleras både nationellt och lokalt eller regionalt? Och hur påverkas Sverige av nya regelverk som Digital Markets Act (DMA), AI Act och Data Act för den digitala marknaden på EU-nivå?

Medverkande: Niels Paarup Petersen, Riksdagsledamot (C) och initiativtagare Riksdagens digitaliseringsnätverk; Carola Ekblad, digital policy Svenskt Näringsliv; Erik Randberg, Public Affairs Manager Kry i Sverige; Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs Einride; Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator).

Plats: Hästgatan 1, innergården
Arrangör: Entreprenörskapsforum

 

09:00-09:45 Skatterna och företagandets roll i valet 2022

Företagande är av central betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling – fyra av fem nya jobb i ekonomin skapas i små och medelstora företag. Vilka förändringar av det svenska skattesystemet bör göras för att vässa företagsklimatet? Och vilken roll kommer skattefrågorna spela i valrörelsen?

Medverkande: Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum; Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna; Patrick Joyce, chefsekonom Almega; Hanna Wagenius, riksdagskandidat, Centerpartiet; Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson, Liberalerna; Björn Wiechel, riksdagsledamot i finansutskottet, Socialdemokraterna

Plats: Campus Gotland, B-huset, sal B24
Arrangör: Entreprenörskapsforum och Företagarna

 

10:00-10:45 Kvinnors entreprenörskap – för lite, för sent

De senaste 40 åren har kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige bara ökat marginellt, från 25 procent 1980 till knappt 28 procent 2020. Vad krävs för att få fler kvinnor att starta och driva företag?

Medverkande: Lina Skandevall, expert kvinnors företagande, Företagarna; Joakim Wernberg, forskningsledare, Entreprenörskapsforum; Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M), ordförande Moderatkvinnorna; Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S), vice ordförande Näringsutskottet; Cecilia Nykvist, vd Ung Företagsamhet.

Plats: Campus Gotland, B-huset, sal B24
Arrangör: Entreprenörskapsforum och Företagarna

 

Våra forskare medverkar även här:

09:00 – 09:45 Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, hos Ekobanken, Mikrofonden och Social Venture Network: Impact investing, social finance, filantropi – samma eller olika?

10:00 – 10:45 Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum hos Einride: Snabbväxande företags roll i kompetensförsörjningen för hållbar omställning

 Seminarier med koppling till Filantropiskt forum

Filantropiskt forum är grundat av Entreprenörskapsforum och är en fristående och oberoende plattform som samlar relevanta aktörer (filantroper, forskare, företagsledare, entreprenörer, myndighetschefer, organisationsföreträdare, politiker och opinionsbildare) för att sprida och fördjupa kunskaper om filantropins betydelse samt stärka villkoren för filantropiska insatser.


Onsdag 6 juli

09:00 – 09:45 Impact investing, social finance, filantropi – samma eller olika?

I många europeiska länder, såsom Frankrike och England, har staten satsat på att etablera en marknad för samhällsnyttiga investeringar. Det finns flera olika begrepp på engelska som nu används i Sverige såsom social impact investing, social finance, med mera. Vi reder ut begreppen och talar om vad vi ser för behov och utveckling i Sverige med några av landets ledande experter på området.

Medverkande: Maria Flock Åhlander, vd, Ekobanken, Jan Svensson, Ordförande, Mikrofonden Sverige, Ylva Lundkvist Fridh, vd, Mikrofonden, Pontus Braunerhjelm, Filantropiskt forum, Sophie Nachemson-Ekwall, PhD Stockholm School of Economics, Center for Sustainability Research, Filip Olsok, Impact Invest Scandinavia

Arrangör: Ekobanken, Mikrofonden, Social Venture Network
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”D 24”

 

10:00 – 10:45 Är Sverige moget för quasi-equity?

I Europa finns ett utbud av kooperativt riskkapital i form av ägarkapital till ekonomiska föreningar. Men i Sverige är utbudet av sådana produkter fortfarande skralt. Varför ser det ut så och vad görs för att utveckla detta?

Medverkande: Maria Flock Åhlander, vd, Ekobanken, Ylva Lundkvist Fridh, vd, Mikrofonden Sverige, Sophie Nachemson-Ekwall, PhD Stockholm School of Economics, Center for Sustainability Research, Jan Svensson, Rådgivare, Coompanion, Filip Olsok, Impact Invest Scandinavia

Arrangör: Ekobanken, Mikrofonden
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”D 24”

11:00 – 11:45 Sociala obligationer – kan det bli ett verktyg för att finansiera socialt byggande?

Stort intresse för sociala obligationer – vad betyder det för socialt byggande som tex byggemenskaper? Hur får vi förbättrade finansieringsförutsättningar för socialt byggande? Sociala obligationer – vad innebär det och hur får vi det att fungera? Hur mäter man önskade effekter av insatserna?

Medverkande: Kristoffer Lüthi, Styrelseordförande, Ekobanken, Jan Svensson, Verksamhetsledare, Mikrofonden Väst, Sophie Nachemson-Ekwall, PhD, Stockholm School of Economics, Lena Eriksson Åshuvud, Ordförande, Jak banken, Nils Söderlund, Moderator, Föreningen för byggemenskaper

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Plats: Södertorg 12, innergården, ”Tält på gräsmattan”