Den 2 oktober samarrangerar Entreprenörskapsforum två inslag på Digital@Idag, en nationell temadag för att inspirera till digital utveckling där digitaliseringens möjligheter och utmaningar står i centrum.

Under Digital@Idags livesändning från Kulturhuset i Stockholm presenterar Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg färska forskningsresultat om hur våra små och medelstora företag har påverkats av pandemin och tillsammans med Anna Wikland, vd Google Sverige och Günter Mårder, vd Företagarna, diskuteras digitaliseringens roll i den ekonomiska återhämtningen.

Tillsammans med Tillväxtanalys arrangeras ett webbinarium om AI och framtidens arbete. Bland annat diskuteras hur tekniken kommer att påverka framtidens arbete, vad AI egentligen är och kan göra, samt vilka förväntningar experterna har på framtidens arbete och vad det betyder för framtida kompetensbehov och det livslånga lärandet. Leder webbinariet gör Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och Irene Ek, ledare för Tillväxtanalys kunskapsprojekt Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken utvecklas?

Digitaliseringen i pandemins kölvatten – för företagen

Arrangeras av Entreprenörskapsforum och Företagarna
När: Fredag den 2 oktober, kl. 12.42-13.00.
Anmälan: Digital @Idag

För många företag har pandemin inneburit ett storskaligt och ofrivilligt experiment i att använda digitala verktyg, men både digitaliseringen och förväntningarna på tekniken ojämnt fördelade i ekonomin. Med avstamp i en ny undersökning bland 5400 små och medelstora företag diskuterar en namnkunnig panel pandemins effekter och digitaliseringens roll i den ekonomiska återhämtningen.

Medverkande:
Anna Wikland, Sverigechef för Google
Günther Mårder, VD Företagarna
Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum
Malin Påhls Hansson, näringspolitisk expert på Företagarna (moderator)

AI och framtidens arbete

Arrangeras av Entreprenörskapsforum och Tillväxtanaly
När: Fredag den 2 oktober, kl. 13.00-13.45
Anmälan: Digital@Idag

Det finns stora förväntningar på att artificiell intelligens (AI) ska förändra hela ekonomin, men även en växande oro för att den nya tekniken hotar allt fler människors jobb. Hur kommer tekniken egentligen att påverka framtidens arbete? Under webbinariet går vi igenom vad AI är, vilken typ av arbetsuppgifter AI kan utföra, vilka förväntningar experterna har på framtidens arbete och inte minst vad det betyder för framtida kompetensbehov och det livslånga lärandet.

Medverkande:
Irene Ek, PhD och ledare för Tillväxtanalys kunskapsprojekt Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken utvecklas?
Joakim Wernberg, PhD och forskningsledare på Entreprenörskapsforum samt författare av boken Människor, maskiner och framtidens arbete.