Entreprenörskapsforum arrangerde två seminarier på 2010 års Promotionsbåt – Globaliseringens möjligheter och hot för Örebroregionens utveckling och Kluster och regioner – var i världen befinner sig Örebro?

Läs referatet »