Hur ser det entreprenöriella lärande ut i skolan idag? Hur långt fram ligger Sverige i jämförelse med de övriga nordiska länderna? Välkommen till ett seminarium där forskare från Sverige, Norge, Danmark och Finland samt Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm och Ung Företagsamhets vd Cecilia Nykvist diskuterar entreprenörskapsutbildning i skolan.

Läs referatet »