50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International in Jönköping, Sweden.

Entreprenörskapsforum är medarrangör till 2010 års ERSA-konferens.

Läs mer »