Rapporten ”Ett företagsamt Sverige? Om regionala entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder” som bygger på data från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) lanserades vid ett lunchseminarium den 8 maj. Medverkade gjorde författarna Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörns Högskola och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH, och kommentatorerna Jennie Claesson, regionchef Handelskammaren Uppsala och Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna.

Per Thulin inledde seminariet genom att redovisa resultat från studien. Det framkommer att det är markanta skillnader i entreprenörskapet mellan länen. Gotland innehar toppnoteringen, där är 10,6 procent av den vuxna befolkningen entreprenörer, dvs. äger och driver ett nytt företag. Värmland, Dalarna och Södermanland ligger i botten, endast fyra till fem procent ägnar sig åt entreprenörskap, berättade Thulin.

Per Thulin

På nationell nivå behövs goda förutsättningar för att entreprenörer ska kunna investera, växa och skapa välfärd. Att därtill ha en tydlig entreprenörskapsprofil på den regionala politiken är sannolikt den bästa investeringen för fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen, menade Thulin.

Patrik Nilsson var inte förvånad över de regionala skillnaderna, det är tydligt när man reser runt i landet att kulturen i vissa regioner premierar nyföretagande och andra är mer konservativa. Det handlar mycket om anställningsnormen. Många är tveksamma att överge den tryggheten och människor är rätt nöjda med livet som anställd. Det är bra att vi skapar trygghet i systemet men vi måste även göra det möjligt att ta steget ut och våga. Vidare pekade Nilsson på att det knappast har undgått någon att det händer mycket i t.ex. Jämtland.

Jennie Claesson, Patrik Nilsson

Istället för Gnosjöandan pratar vi nu snarare om Åreandan, sa Nilsson.

Samverkan, samverkan, samverkan var min reflektion när jag läste rapporten sa Jennie Claesson. Hon pekade på vikten av samarbete mellan akademi, näringsliv och det offentliga. Samt vikten av att storstadsregionerna behåller sin kompetens när fler ”hubbar” dyker upp ute i landet.

Jag tror att det handlar om infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur. Dessutom spelar tillgång till bostäder, platsens attraktivitet och möjligheten till att få ihop livspusslet en oerhört stor roll.

Johanna Palmberg, Jennie Claesson, Patrik Nilsson och Per Thulin.