Tisdagen den 12 maj arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett frukostseminarium med syftet att sprida kunskap och stimulera till diskussion och debatt om exportfrämjande och internationalisering av SMFs. Medverkade gjorde bland andra Niclas Andersson, Veryday, Fredrik Fexe, Business Sweden, Lars Hjälmered, näringsutskottet (M), Carly Smith-Jönsson, Tillväxtanalys, Anna Wallén, näringsutskottet (S).

Läs referatet