Entreprenörskapsforum var en av arrangörerna vid  frukostseminarium om kvinnors företagande på House of Sweden, Washington DC.

Läs referatet »