Den 6 november arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium om filantropisk finansiering av forskning och kunskapsförstärkande miljöer. Frågan om privat finansiering av forskning och utbildning är aktuell såväl i Sverige som internationellt. Flera universitet och högskolor bygger upp särskilda organisationer för att öka den externa finansieringen.

Läs referatet