Entreprenörskapsforum och CECIS arrangerade det tredje seminariet i serien Gröna innovationer och hållbart entreprenörskap den 20 mars. Medverkade gjorde Marie Reinius, vd SVCA, Per Strömberg, Senior Research Fellow Sifr och professor i finans vid Handelshögskolan i Stockholm, Björn Westerholm vd MyFC och Magnus Rehn, Business Coach – Cleantech STING. Moderator är Susanna Baltscheffsky, redaktionschef, Ny Teknik.

Läs referatet »