Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt. På finansmarknaderna är dock vinst en icke-fråga, där är diskussionen snarare hur vinstdrivande företag ska regleras.  Vid lanseringen av policysammanfattningen Finansmarknadens regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna? presenterade författarna Martin Andersson och Per Strömberg en idéskiss över hur deras erfarenhet av finanssektorn kan överföras till välfärdssektorn.

Läs referat