Den 23 juni lanserades rapporten Level Up: Internationalisering av företag med hög tillväxtpotential – en kartläggning av initiativ och program i Norden, författad av Maria Adenfelt, tidigare forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala universitet, på uppdrag av Almi.

Läs referatet