Det svenska samhället står inför en rad stora utmaningar. Samtidigt finns det ett stort samhällsengagemang för att bidra med både tid och pengar till en positiv samhällsutveckling.

Läs referat