Entreprenörskapsforum och KTH arrangerade en föreläsning med Peter Diamond, professor, MIT och en av årets tre pristagare till Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Läs referatet »