I anslutning till Småföretagsdagarna arrangerade Entreprenörskapsforum och Företagarna till en företagardag. Arrangemanget lyfte frågor om små företag och offentlig upphandling samt brott mot företag. Ett sammandrag finns längst bak i dokumentationen från Småföretagsdagarna.

Läs referatet i pdf »