Den 7 maj anordnade Entreprenörskapsforum ett halvdagsseminarium om företagsdynamik i Kina. Sheng Hong och Feng Xingyuan från det fristående kinesiska forskningsinstitutet Unirule Institue of Economics presenterade sin forskning om statligt ägda företag i Kina och Christer Ljungwall från Tillväxtanalys presenterade ny forskning om Kinas privata företagssektor. Medverkade gjorde också Börje Ljunggren, Kinaexpert och Sylvia Schwaag Serger, Vinnova.

Läs referatet