Entreprenörskapsforum i Almedalen

Saeid Esmaeilzadeh, VD Serendipity Innovations, Claes de Neergaard, VD Industrifonden, Karl Wennberg, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm och Ratio, Caroline Wigren, fil dr Lunds universitet, och Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum (moderator).

Läs referatet »