Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby. Samarrangemang med VINNOVA

Medverkande:
Kristina Alsér, landshövding, Kronobergs län och företagare, Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum (f d FSF), Marie Granlund, riksdagsledamot (S) och vice ordf, Utbildningsutskottet, Gernot Hutschenreiter, länderanalytiker, Science and Policy Division, OECD, Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister, Charles Wessner, chef, Technology och innovation, The National Academies of Sciences (USA), Sylvia Schwaag Serger, chef, Internationella avdelningen, VINNOVA, samt moderatorn Ulrika Stuart Hamilton, vice VD, Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »