Företagsskattekommittén levererade den 16 juni sin analys av effekter av skatteförändringar i en värld av global konkurrens. Var förslagen de bästa? Vad får de för konsekvenser för entreprenörskapet i Sverige? Ger de förutsättningar för fler och växande företag? Det diskuterades på ett Almedalsseminarium den 1 juli.

Läs referatet »