Den 29 maj 2015 bjöd Entreprenörskapsforum i samarbete med CESIS in till seminarium om Sveriges ekonomiska tillväxt. Under seminariet diskuterades bl a varför Sverige klarat sig så bra genom krisen, tillväxtsatsningar och huruvida hållbar tillväxt är förenligt med hållbarhetsmål.

Läs referatet