Tisdagen den 27 augusti besökte The Heritage Foundation Entreprenörskapsforum för att presentera den tjugofemte upplagan av Index of Economic Freedom. Det är ett årligt index som används för att analysera 186 länder och förstå sambandet mellan ekonomisk frihet och välstånd. Under seminariet diskuterades den ekonomiska friheten i världen, ur ett historiskt perspektiv men också framåtblickande. Även Sveriges position diskuterades, för att förstå hur vi står oss jämfört med andra länder och för att utröna vad vi kan lära oss av andra.

 

 

Följ seminariet: 2019 Index of Economic Freedom

Publicerat av Entreprenörskapsforum Tisdag 27 augusti 2019

Länk till Index of Economic Freedom 2019 

 

Seminariet modererades av Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor, BTH och JIBS, som påpekade att både Index of Economic Freedom och Entreprenörskapsforum firar 25-års jubileum i år.

De senaste 25 åren har ekonomisk frihet förbättrats avsevärt, både inom Sverige och i övriga världen. Index of Economic Freedom är ett viktigt bidrag till förståelsen av hur den ekonomiska utvecklingen i Sverige kan jämföras med andra länder.

Johan Eklund

 

Terry Miller, ambassadör och chef för Center for International Trade and Economics på The Heritage Foundation, introducerade indexet genom att framhäva den starka korrelationen mellan ekonomisk frihet och framgång inom en rad andra områden. Sverige positionerar sig väl överlag i indexet, menade Miller. Hong Kong rankar högst globalt och Europa rankas högst av alla världsdelar.

Vad gäller ekonomisk frihet är Sverige ett intressant exempel. Sverige rankar högt och har en fascinerande historia.

Terry Miller

 

Anthony B. Kim, forskningsledare och redaktör för Index of Economic Freedom på The Heritage Foundation, lyfte inledningsvis att Sverige har 75.2 av 100 poäng i indexet vilket ger Sverige en 19:e placering internationellt samt plats 10 regionalt inom Europa. Kim påpekade att förhoppningen med deras besök är att öppna upp för ett dynamiskt samtal om situationen i Sverige. Han lyfte bland annat det relativt unika sociala kontraktet i Sverige att alla parter inser betydelsen av ekonomisk frihet och frihandel. Kim menade att det finns lärdomar för andra länder att hämta ur det svenska exemplet. Enligt Kim är helhetsbilden som indexet ger tydlig:

Ekonomisk frihet är betydelsefull och ger positiva effekter för hela landet. Vi vill värna om ekonomisk frihet.

Anthony B. Kim

 

Christian Ketels, chefsekonom vid Boston Consulting Group, menade att vissa av indexets variabler inte kunde uppfattas som frågor rörande ekonomisk frihet samt ifrågasatte att vissa trade-offs inte adresserades på ett tydligare sätt. Han pekade på att ett index, till sin natur, innehåller en svaghet i att inte kunna belysa komplexiteten för marknadens aktörer.

Att inte kunna bedöma trade-offs kan göra det svårt att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga i framtiden, såväl som att veta hur vi ska bedriva ett hållbart företagande. Det är svåra frågor, hur hanterar vi trade-offs?

Christian Ketels

 

Catarina Kärkkäinen, vikarierande ledarskribent SvD och ordförande Fria Moderata Studentförbundet, stod för det huvudsakliga Sverige-perspektivet. Hon underströk att ekonomisk tillväxt i Sverige avtar vilket medför politiska utmaningar. Även om Sverige rankar högt är inte bilden så positiv som vissa politiska krafter vill låta påskina. Till exempel har den offentliga sektorn växt på bekostnad av den privata sektorn, menade Kärkkäinen.

Ekonomisk frihet är inte ett enbart abstrakt koncept, det medför i praktiken ett hälsosammare och lyckligare liv.

Catarina Kärkkäinen