Den 17 oktober bjöd Entreprenörskapsforum och dess Ungt forskarforum bjuder in till ett seminarium om utmaningar vid ett generationsskifte i ägarledda bolag.

Läs referatet