Fredagen den 8 mars arrangerade Entreprenörskapsforum och Statistiska Centralbyrån, SCB, ett frukostseminarium med anledning av internationella kvinnodagen. Ämnet för dagen var matchning mellan högskolestudier och arbetsmarknad med särskilt fokus på likheter och skillnader mellan kvinnor och män. Det konstaterades bl.a. att Sveriges konkurrenskraft behöver stärkas med fler utbildade inom tekniska områden. Görs inte det måste kompetensen hämtas från utlandet.

 

Nu sänder vi live från 8-mars seminarium tillsammans mer SCB. Ämnet för dagen är matchning och attraktionskraft i Örebro. Skiljer det sig mellan kvinnor och män.

Posted by Entreprenörskapsforum on Thursday, 7 March 2019

Fredrik W Andersson, SCB, inledde seminariet genom att berätta att antalet examinerade från olika inriktningar har förändrats – från att ha varit mycket fokus på Teknik och teknisk industri 2005 är Hälso- och sjukvård i topp på de flesta lärosäten 2015.

Antalet examinerade från universitet och högskolor har ökat och det är kvinnor som står för hela ökningen.

Fredrik W Andersson

Fler kvinnor än män studerar hälsa och sjukvård och studenterna väljer yrken som stämmer överens med utbildningen.

Matchningen för personer utbildade inom hälsa och sjukvård i regionen närmar sig hundra procent men inom andra branscher är matchningen sämre.

Örebroregionens arbetsmarknad växer men exempelvis Karlskoga och Lindesberg har brist på högutbildad personal, förklarade nästa presentatör Susanne Gullberg Brännström, SCB.

Susanne Gullberg Brännström

Ungefär var fjärde som person vuxit upp i Örebroregionen flyttar tillbaka efter examen. Det är betydligt sämre än t.ex. Västerås och Linköping. Något fler kvinnor och personer med barn flyttar tillbaka. De som inte vänder hem efter att ha läst tekniskt inriktade utbildningar har bättre inkomst än de med samma utbildning som flyttat tillbaka till Örebro. Valet kan betyda att flytten hem beror på något annat än lön.

För att förbättra regionens kompetensförsörjning inom tekniska yrken måste universitet attrahera spetsforskning inom AI och robotik i kombination med hållbarhet menade Johan Schnürer, rektor Örebro universitet. Pernilla Norlin (moderator), Fredrik Andersson, Agneta Blom, Susanne Gullberg Brännström, Johan Schnürer, Otto Nyäng

Universiteten måste matcha samhällets behov på sikt. Efterfrågan inom hälsa och sjukvård kommer att öka.

Örebroregionen måste klara sig själv vilket ställer höga krav.  Vi är för långt bort från de andra större städerna hävdade Agneta Blom, kommunstyrelsens ordförande

Kommunen måste stå för livskvalitet och ha ett utbud av friluftsliv, god omsorg och ett rikt kulturutbud.

Otto Nyängen, vice vd Suzuki Garphyttan AB, kommenterade kring problematiken näringslivets svårighet att hitta och matcha rätt arbetskraft.

 När kompetensen saknas lyfter många in personer från utlandet.

Här hittar du powerpoint-presentationen från årets 8 mars seminarium.