Årets prisutdelning av Global Award for Entrepreneurship Research äger rum i Stockholm den 27 maj. Priset blivit etablerat som det främsta globala priset för forskning om entreprenörskap. Priset belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskapets betydelse.