Global Entrepreneurship Monitor, GEM, är världens största studie av entreprenörskap som i år omfattar ca 50 medverkande länder. GEM har på senare år tilldragit sig allt större intresse från beslutsfattare och är i policysammanhang en allt mer betydande rapport som i år visar dramatiska förändringar för delar av det svenska entreprenörskapet. Rapporten visar att under 2018 minskade återigen det svenska entreprenörskapet, 6,8 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag och att hela minskningen beror på en nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca sex till fyra procent. Lyckligtvis finns även ljusglimtar, till exempel intar Sverige plats sex av 27 länder vad gäller andelen av befolkningen som är involverad i entreprenörskap i gig- och delningsekonomin.

 

Lansering Global Entrepreneurship Monitor 2019

Publicerat av Entreprenörskapsforum Torsdag 13 juni 2019

Lanseringen inleddes med en presentation av årets resultat av Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH. Han lyfte först den oroande trenden med kvinnors nedåtgående entreprenörskap och pekade på att det kan vara ett resultat av den uppskruvade politiska diskussion inför valet 2018 om vinstbegränsningar i de branscher där kvinnor är överrepresenterade. Glädjande är dock att undersökningen även gav positiva signaler, svenskar har höga företagarambitioner och tror sig ha goda möjligheter både att starta företag och hitta kapital.

Pontus Braunerhjelm

Sveriges framträdande position vad gäller gig- och delningsekonomin ställer även en del krav på ramverken, menade Braunerhjelm. Det finns anledning att se över villkoren och konkurrensen på marknaden som idag domineras av stora jättar som Amazon, Google, med flera. Kommer dessa företag att utvecklas till fullskaliga monopol eller kommer marknaden utvecklas i en mer dynamisk riktning?

14 procent av de yrken som finns idag riskeras att helt bytas ut mot ny teknik, en stor omställning väntar. Men alla teknikskiften har genererat överdrivet negativa förväntningar för sysselsättningen. Min bedömning är att det är så även nu, teknikångesten är överdriven. Hittills har digitaliseringen och sysselsättningen växt parallellt, sa Braunerhjelm.

Pontus Braunerhjelm

Policyfrågor som plockades med till den efterföljande panelen var bland annat: Är våra socialförsäkringssystem kompatibla med den framväxande delnings- och gigekonomin? Hur tar vi ett helhetsgrepp som främjar entreprenörskap, där inte minst skolan och lärarnas kompetenser är viktiga?

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M) och Johanna Jeansson, fristående omvärldsanalytiker, föredragshållare och skribent i Dagens Industri, kommenterade på det första segmentet.

Johanna Jeansson, Elisabeth Svantesson, Pontus Braunerhjelm

Svantesson efterlyste djupare analys av dippen av det kvinnliga entreprenörskap och ville gärna ställa fokus på framtiden.

Vi måste prata om 30-talet år framåt, inte bara bakåt. Vem skapar välståndet? Det görs inte på inte på regeringskansliet utan bland de som innoverar och startar och driver företag.

Den största utmaningen, menade Svantesson, handlar dock om kompetensförsörjningen.

Hur säkerställer vi kompetensförsörjning? Det kräver utbildningsnivå i världsklass och det har vi inte idag. Vi måste möjliggöra kontinuerlig utbildning och komma ifrån “programmifieringen” av högskolan.

Johanna Jeansson

Jeansson pekade på den erfarenhet som DI har från sin gaselltävling.

Från arbetet med gaseller har vi 20 års statistik. Resultaten kan sammanfattas såhär: 1) företagen är viktiga för Sverige 2) företagen är känsliga för konjunktur, struktur, regelverk, politik och liknande 3) företagandet är könssegregerat. Dessutom är det gasellföretagen som står för en stor del av sysselsättningsökningen. De företag som växer, anställer, sa Jeansson.

Martin Svensson,universitetslektor BTH, presenterade segmentet ur GEM-rapporten som behandlar gig- och delningsekonomin. Han satte även fokus på soloentreprenören.

Ca 20 procent av befolkningen har erfarenheter av gig-och delningsekonomi i unga år, men de definierar i huvudsak inte sig själva som soloentreprenörer. Dessutom minskar deltagande i gig-och delningsekonomin kraftigt med stigande ålder. I motsats så är soloentreprenörskap vanligast i 45–54-årsåldern.

Martin Svensson

Carin Holmquist, professor emerita Handelshögskolan i Stockholm, lyfte kapitlet om kvinnors företagande. Hon pekade på att utvecklingen går långsamt, väldigt långsamt: Kvinnors andel av företagare i Sverige  har gått från 25 procent till 33 procent på 40 år…Vad kan då göras för att stärka kvinnors företagande?

Börja tidigt och se till att kvinnor exponeras för förebilder, för en politik som syftar till att utjämna skillnader mellan branscher, stimulera tillväxt i kvinnors företag och stärk kvinnors tillgång till kapital, betonade Holmquist.

Carin Holmquist

I den avslutande paneldiskussion deltog även Maria Mattsson Mähl, entreprenör och en av initiativtagarna till 17 nätverket som arbetar för att stärka kvinnors entreprenörskap och företagande. Hon pekade på vikten av att inte förminska kvinnors företagande och de branscher där kvinnor är verksamma.

Det får vara nog nu. Nätverk som 17 spelar roll men det politiska samtalet är oerhört viktigt. Politik i högt tonläge, som till exempel vad gäller vinster i välfärden får verkliga konsekvenser för de verksamma inom branschen.

Maria Mattsson Mähl