OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV CORONAVIRUSET

De senaste tio åren har Sverige ridit på en entreprenörsvåg, bland annat stärkt av skattereformer. Trots det finns det skäl att ifrågasätta hur robusta de svenska entreprenörsframgångarna är. Ökande global konkurrens, låga tillväxtambitioner och avtagande effekter av tidigare reformer gör att det finns betydande utmaningar för politiken att ta tag i. Välkommen den 1 april då Entreprenörskapsforum lanserar den nationella Global Entrepreneurship Monitor-rapporten för tionde året

Vi uppmärksammar jubileet genom att titta på de senaste decenniets policyförslag som presenterats inom projektet. Dessutom följer vi upp den framväxande gig-ekonomin i ett eget avsnitt.

Vid lanseringen diskuteras:

  • Hur har de senaste decenniets skattereformer påverkat entreprenörskapet?
  • Vad kan göras för att stärka entreprenörskapet ytterligare?
  • Kan vi bättre utnyttja poolen av potentiella entreprenörer inom gig-ekonomin?
  • Hur påverkas det svenska entreprenörskapet av global konkurrens?
  • Hur ser de svenska entreprenörernas tillväxtutmaningar ut?

Medverkande:

Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH samt BTH
Jacob de Geer
grundare och vd iZettle
Anna Hallberg
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor
Claire Ingram Bogusz
post doc-forskare, Stockholm School of Economics
Ulf Kristersson
partiledare Moderaterna
Anne Lidgard
direktör Vinnova
Marianne Olsson
Gig-expert och författare på Konsultboken
Tobias Porserud
vd AppJobs Institute
Martin Svensson
universitetslektor, BTH
Hellen Wohlin Lidgard
entreprenör och investerare
 

Entreprenörskapsforum tar spridningen av coronaviruset, covid-19, på stort allvar och följer utvecklingen noga. Vi informerar fortlöpande om hur våra seminarier och andra möten med externa deltagare påverkas av detta.