Ägde rum mellan den 12- 18 november 2012. GEW Sweden är en kraftsamling för att lyfta entreprenörskap på alla nivåer i samhället. Initiativet är en del av Global Entrepreneurship Week (www.unleashingideas.org).